naar top

Samenstelling college van burgemeester en schepenen

 • Koen van den Heuvel

  CD&V-teamkoen

  Koen Van den Heuvel

  • burgemeester

  • De burgemeester is als voorzitter van het college van burgemeester en schepenen niet alleen de spilfiguur binnen de politieke component, maar heeft daarnaast nog andere opdrachten:

   1. vertegenwoordiger van de regering
    De burgemeester is de rechtstreekse vertegenwoordiger van de regering. Hij is verantwoordelijk voor de opvolging van het uitvoeren van wetten, decreten en verordeningen tenzij deze uitdrukkelijk opgelegd werden aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen.

    De burgemeester hoeft geen verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen.
   2. hoofd van de administratieve politie
    Bijzonder belast met de uitvoering van politiewetten en verordeningen, maken van politieverordeningen (bijvoorbeeld bij oproer), vorderen van de gewapende macht, toezicht op de leden van plaatselijke politie.
   3. hoofd van het brandweerkorps
   4. ambtenaar van de burgerlijke stand

   Bevoegdheden:
   algemene coördinatie, burgerlijke stand, financiën, ruimtelijke ordening, personeel, veiligheid, politie, brandweer

  adres
  Leemgaard 18
  2870 Puurs
  tel.
  03 890 76 79
  e-mail
  koen.vandenheuvel@puursam.be
  Digitaal visitekaartje

  Zitdagen:
  op vrijdag van 17.00u tot 18.30u na afspraak via het nummer 03 890 76 79

  Bevoegdheden:
  algemene coördinatie, politie, brandweer, financiën, ruimtelijke ordening, personeel, burgerzaken

 • CD&V-teamkoen

  Peter Van Hoeymissen

  • achtste schepen

  • voorzitter bijzonder sociaal comité, sociale zaken, gezins- en thuiszorg, dienstencentra, veiligheid & preventie

  e-mail
  peter.vanhoeymissen@puursam.be
  Digitaal visitekaartje

  Bevoegdheden:
  voorzitter bijzonder sociaal comité, sociale zaken, gezins- en thuiszorg, dienstencentra, veiligheid & preventie

 • Yvo Van Damme

  CD&V-teamkoen

  Yvo Van Damme

  • eerste schepen

  • openbare werken, dierenwelzijn, groen en begraafplaatsen

  tel.
  0475 69 81 82
  e-mail
  yvo.vandamme@puursam.be
  Digitaal visitekaartje

  Zitdagen: na afspraak

  Bevoegdheden:
  openbare werken, dierenwelzijn, groen en begraafplaatsen

 • Hilde Vanderpoorten

  CD&V-teamkoen

  Hilde Van der Poorten

  • tweede schepen

  • lokale economie, evenementen, markt en kermissen, communicatie, participatie, jeugd, kinderopvang en onderwijs

  tel.
  0479 96 05 96
  e-mail
  hilde.vanderpoorten@puursam.be
  Digitaal visitekaartje

  Zitdagen: op afspraak

  Bevoegdheden:
  lokale economie, evenementen, markt en kermissen, communicatie, participatie, jeugd, kinderopvang en onderwijs

 • CD&V-teamkoen

  Els De Smedt

  • derde schepen

  • sport, AGB, dorpskernvernieuwing, kerkfabrieken

  tel.
  0498 19 37 91
  e-mail
  els.desmedt@puursam.be
  Digitaal visitekaartje

  Bevoegdheden:
  sport, AGB, dorpskernvernieuwing, kerkfabrieken

 • Alex Goethals

  CD&V-teamkoen

  Alex Goethals

  • vierde schepen

  • milieu, mobiliteit, klimaat en doorzaamheid

  tel.
  03 866 09 08
  e-mail
  alex.goethals@puurs.be
  Digitaal visitekaartje

  Zitdagen: op woensdag van 18.00u tot 19.00u (niet tijdens de schoolvakanties), in het gemeentehuis, vergaderlokaal milieu (gelijkvloers achteraan).

 • CD&V-teamkoen

  Ann-Marie Morel

  • vijfde schepen

  • zorgbedrijf, samenleven (gezondheid, mensen met een beperking, senioren), erfgoed, toerisme, internationale zaken en ontwikkelingssamenwerking

  e-mail
  annmarie.morel@puursam.be
  Digitaal visitekaartje

  Bevoegdheden:
  zorgbedrijf, samenleven (gezondheid, mensen met een beperking, senioren), erfgoed, toerisme, internationale zaken en ontwikkelingssamenwerking

 • Ronny Tourné

  CD&V-teamkoen

  Ronny Tourné

  • zesde schepen

  • cultuur, kunstonderwijs, bib, ICT

  GSM
  04 77 73 57 93
  tel.
  03 886 01 61
  e-mail
  ronny.tourne@puursam.be
  Digitaal visitekaartje

  Bevoegdheden:
  cultuur, kunstonderwijs, bib, ICT

 • CD&V-teamkoen

  Raf De Blaiser

  • zevende schepen

  • wonen, landbouw, facilitair beheer en gebouwen

  GSM
  0475 65 40 85
  e-mail
  raf.deblaiser@puursam.be
  e-mail privé
  raf.de.blaiser@telenet.be
  Digitaal visitekaartje

  Bevoegdheden:
  wonen, landbouw, facilitair beheer en gebouwen

 • Raoul Paridaens

  Raoul Paridaens

  • algemeen directeur

  • De algemeen directeur heeft de volgende hoofdtaken:

   • De algemeen directeur leidt en coördineert de gemeentelijke diensten i.s.m. het college. Hij is voorzitter van het managementteam, dat hem assisteert bij de coördinatie van de gemeentelijke dienstverlening.
   • De algemeen directeur organiseert de gemeentelijke diensten binnen de krijtlijnen die de gemeenteraad vaststelt.
   • De algemeen directeur is hoofd van het gemeentepersoneel, neemt de beslissingen op het vlak van kortlopende aanstellingen en dagelijks personeelsbeheer en speelt een centrale rol in het personeelsbeleid.
   • De algemeen directeur speelt mee een rol in uitstippelen van het strategisch beleid van de gemeente en vooral dan wat betreft de interne aspecten.
   • De algemeen directeur is secretaris van de politieke organen en adviseert deze organen op juridisch, bestuurskundig en beleidsmatig vlak.
   • De algemeen directeur bewaakt samen met de financieel directeur de wettelijkheid en het behoorlijk bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de interne controle.
   • De algemeen directeur beheert de gemeentekas.

   De algemeen directeur vormt een spilfiguur binnen de officiële communicatie.

  tel.
  03 890 76 73
  e-mail
  raoul.paridaens@puursam.be
  Digitaal visitekaartje