gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris heeft de volgende hoofdtaken:

  • De gemeentesecretaris leidt en coördineert de gemeentelijke diensten i.s.m. het college. Hij is voorzitter van het managementteam, dat hem assisteert bij de coördinatie van de gemeentelijke dienstverlening.
  • De gemeentesecretaris organiseert de gemeentelijke diensten binnen de krijtlijnen die de gemeenteraad vaststelt.
  • De gemeentesecretaris is hoofd van het gemeentepersoneel, neemt de beslissingen op het vlak van kortlopende aanstellingen en dagelijks personeelsbeheer en speelt een centrale rol in het personeelsbeleid.
  • De gemeentesecretaris speelt mee een rol in uitstippelen van het strategisch beleid van de gemeente en vooral dan wat betreft de interne aspecten.
  • De gemeentesecretaris is secretaris van de politieke organen en adviseert deze organen op juridisch, bestuurskundig en beleidsmatig vlak.
  • De gemeentesecretaris bewaakt samen met de financieel beheerder de wettelijkheid en het behoorlijk bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de interne controle.
  • De gemeentesecretaris beheert de gemeentekas.

De gemeentesecretaris vormt een spilfiguur binnen de officiële communicatie.