seniorenadviesraad

De seniorenadviesraad in Puurs is de actieve belangenbehartiger van Puurse senioren die het gemeentelijk seniorenbeleid volgt en erop inspeelt.

De seniorenadviesraad:

 • ondersteunt het gemeentelijk seniorenbeleid 
 • formuleert, op eigen initiatief of op vraag van gemeentebestuur/OCMW, advies rond aangelegenheden die de senioren aanbelangen
 • bevordert de samenwerking tussen initiatieven die kaderen in het seniorenwerk en de seniorenzorg
 • organiseert activiteiten voor senioren i.s.m. de lokale dienstencentra en stimuleert de deelname aan diverse vormingsactiviteiten
 • volgt de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot senioren en communiceert deze  naar de Puurse senioren

Binnen de seniorenadviesraad zijn een aantal werkgroepen actief, die werken rond een bepaald thema. De werkgroep adviseert de seniorenadviesraad. Na stemming komt dit advies op de agenda van het college van burgemeester en schepenen/OCMW raad, en wordt dit teruggekoppeld naar het dagelijks bestuur.

Werkgroepen rond volgende thema’s:

 • vrije tijd en samenleven
 • mobiliteit en milieu
 • wonen
 • gezondheid, zorg- en dienstverlening
 • inspraak en participatie

Samenstelling
De seniorenadviesraad is samengesteld uit:

 • voorzitter
 • seniorenconsulent
 • een vertegenwoordiger van de gemeente Puurs (schepen van senioren)
 • een vertegenwoordiger van het OCMW (OCMW-raadslid)
 • een afgevaardigde van elke erkende seniorenvereniging
 • een afgevaardigde van elke vereniging die een seniorenwerking hebben
 • een vertegenwoordiger van bewonersraad van woon-zorgcentrum/ rustoorden en serviceflats/seniorie
 • een vertegenwoordiger van de lokale dienstencentra
 • max. 2 vertegenwoordigers per leefgemeenschap van senioren die NIET georganiseerd zijn
 • externe deskundigen

Meer uitleg over de samenstelling vind je in de statuten van de seniorenadviesraad.

 

Openingsuren & contact