naar top

Samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn

 • Erwin Brys

  CD&V

  Erwin Brys

  • voorzitter

  • De raadsleden van het OCMW duiden in hun midden een voorzitter aan. De voorzitter is belast met de uitoefening van de bevoegdheden die bij wet of decreet aan hem werden toevertrouwd, zoals bijvoorbeeld:

   • voorzitten van de raad voor maatschappelijk welzijn, vast bureau en bijzonder comité voor de sociale dienst
   • ondertekenen, samen met de algemeen directeur, van alle uitgaande stukken
   • uitvoeren van de genomen beslissingen van alle politieke organen van het OCMW
   • vertegenwoordigen van het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen
   • deel uitmaken van het schepencollege
   • in dringende gevallen beslissen om hulp te verstrekken
  tel.
  03 890 15 00 - 0494 53 70 82
  e-mail
  erwin.brys@puurs.be
  Digitaal visitekaartje

  Zitdagen:
  enkel op afspraak

 • CD&V

  Synthia Apsillis

  • raadslid

  tel.
  0476 33 19 05
  e-mail
  synthiaapsillis@telenet.be
  Digitaal visitekaartje
 • CD&V

  Dirk Bellon

  • raadslid

  tel.
  0473 89 26 17
  e-mail
  bellon.dirk@skynet.be
  Digitaal visitekaartje
 • CD&V

  Jürgen Buyst

  • raadslid

  adres
  V. Vergauwenstraat 20
  2870 Puurs
  e-mail
  jurgenbuyst@skynet.be
  Digitaal visitekaartje
 • CD&V

  Silke De Smedt

  • raadslid

  tel.
  03 866 27 62 - 0486 10 03 92
  e-mail
  silkedesmedt@gmail.com
  Digitaal visitekaartje
 • CD&V

  Ellen De Vos

  • raadslid

  tel.
  03 296 00 98 - 0472 85 05 55
  e-mail
  ellendevos_@hotmail.com
  Digitaal visitekaartje
 • N-VA

  Cathy Dedecker

  • raadslid

  tel.
  03 866 49 28 - 0476 85 97 39
  e-mail
  cathy.dedecker@gmail.com
  Digitaal visitekaartje
 • CD&V

  Reinhilde Stevens

  • raadslid

  GSM
  0468 12 65 07
  e-mail
  reinhilde.stevens@telenet.be
  Digitaal visitekaartje
 • CD&V

  Wilfried Van Den Begin

  • raadslid

  tel.
  03 889 83 85
  e-mail
  wilfried.vandenbegin@skynet.be
  Digitaal visitekaartje
 • N-VA

  Sonia Van Woinsel

  • raadslid

  tel.
  03 298 08 88 - 0489 67 66 33
  e-mail
  soniavanwoinsel@gmail.com
  Digitaal visitekaartje
 • CD&V

  Bert Vermant

  • raadslid

  e-mail
  bert_vermant@hotmail.com
  Digitaal visitekaartje
 • Raoul Paridaens

  Raoul Paridaens

  • algemeen directeur

  • De algemeen directeur heeft volgende hoofdtaken die op een geïntegreerde manier worden uitgeoefend:

   • Hij leidt en coördineert de OCMW- diensten i.s.m. de voorzitter van het OCMW. Hij is voorzitter van het managementteam, dat hem assisteert bij de coördinatie van de OCMW- dienstverlening.
   • Hij organiseert de OCMW-diensten binnen de krijtlijnen die de raad voor maatschappelijk welzijn vaststelt.
   • Hij is hoofd van het OCMW-personeel, neemt de beslissingen op het vlak van kortlopende aanstellingen en dagelijks personeelsbeheer en speelt een centrale rol in het personeelsbeleid.
   • Hij speelt mee een rol in uitstippelen van het strategisch beleid van het OCMW en vooral dan wat betreft de interne aspecten.
   • Hij is secretaris van de raad voor maatschappelijk welzijn en adviseert dit orgaan op juridisch, bestuurskundig en beleidsmatig vlak.

   Hij bewaakt samen met de financieel directeur de wettelijkheid en het behoorlijk bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de interne controle.

  tel.
  03 890 76 73
  e-mail
  raoul.paridaens@puurs.be
  Digitaal visitekaartje