raad van bestuur AGB

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Puurs heeft een dubbele opdracht.

Vooreerst beheert het AGB een deel van het gebouwenpatrimonium van het lokaal bestuur Puurs zoals het jeugdontmoetingscentrum WIJland.

Daarnaast beheert het AGB de gemeentelijke sportinfrastructuur en het sociaal dienstencentrum Sociaal Huis.