raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn bestuurt het OCMW. De gemeenteraad verkiest deze raad voor een periode van zes jaar. De raad duidt onder zijn 11 leden een voorzitter aan.

De raad beheert een ruime waaier van diensten, instellingen en budgetten.
De raad van het OCMW heeft als belangrijkste taken:

 • het nemen van alle beslissingen die tot de bevoegdheid van het OCMW behoren
 • taken delegeren aan de algemeen directeur en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst 

Je kan het openbare gedeelte van de zittingen van de raad bijwonen. De raad vergadert om 20.00u in de raadzaal van het OCMW, Palingstraat 48, Puurs.

Data zittingen 2018

 • donderdag 1 februari 2018
 • donderdag 1 maart 2018
 • donderdag 22 maart 2018
 • donderdag 3 mei 2018
 • donderdag 31 mei 2018
 • donderdag 28 juni 2018
 • donderdag 6 september 2018
 • donderdag 18 oktober 2018
 • donderdag 22 november 2018
 • donderdag 13 december 2018

Openingsuren & contact