Hoe blijf ik op de hoogte?

Zowel de aannemer als de gemeente zullen een aantal bewonersbrieven bezorgen. Dat kan bij de aanvang van een fase of voorafgaand aan een bepaald werk met hinder (bv. glijbekisting van borduren en goten, plaatsen asfaltlagen,…). Meestal worden die brieven beperkt tot de huidige of op te starten fase. Maar iedereen kan de bewonersbrieven ook raadplegen via de website van de gemeente. Op die manier is de info ook beschikbaar voor eigenaars van woningen die de woning verhuren, voor gebruikers van garages, voor geïnteresseerden,…

Aquafin voorziet dan weer op haar website een link naar al haar werken. Via ‘Infrastructuur en omgeving’ en dan op de kaart de provincie Antwerpen en de gemeente Puurs aanduiden, kan je info over al hun rioleringswerken vinden.

Als gemeente worden we ook verplicht om onze werken aan te melden op de kaarten-website van het Vlaams Gewest. Je kan deze kaart raadplegen onder de naam van Geopunt (www.geopunt.be). Geef naam van gemeente en straat in en de kaart zoomt in op die zone (of gebruik het loepje). Links van de kaart klik je op het pijltje en dan kan je de soort kaart bekijken. Duidt daar de kaart ‘hinder in kaart’ aan. Je zal daar in verschillende kleuren en met ‘verkeersbordjes’ de lopende werken aangeduid zien. Door er op te klikken kan je verdere info vinden en (soms) info over omleidingen of contactgegevens.

De Lijn informeert zijn reizigers via hun website en door berichten aan hun halteplaatsen en op de bus zelf. Indien er tijdelijk andere halteplaatsen zijn, of er een andere route moet gevolgd worden, kan je de nodige informatie aan de oude en nieuwe halteplaatsen vinden. Voor deze werken zal dat vooral betrekking hebben op lijn 252 en 253.