toelage dakisolatie

Puurs geeft een toelage voor het (laten) plaatsen van dakisolatie of zoldervloerisolatie. De toelage is alleen voor bestaande woningen op het grondgebied van Puurs.

De aanvraag moet ingediend worden binnen de 3 maanden na ontvangst van de brief of e-mail van Eandis, waarin vermeld staat dat de energiepremie dakisolatie van Eandis wordt toegekend. Voeg bij de aanvraag steeds een kopie van de factuur voor het plaatsen/aankoop van het isolatiemateriaal toe en dit samen met een kopie van de REG-premieaanvraag en de bevestigingsbrief van Eandis, dat je de energiepremie ontvangt.

De gemeentelijke toelage voor dakisolatie kan niet gecombineerd worden met de aanvullende toelage voor de verbetering en aanpassing van de woning voor dakwerken, waarin dakisolatie vervat zit.

 

 

Voor wie

De gemeentelijke toelage is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1 januari 2006. Herbouw, uitbreiding van een bestaande woning en grondige verbouwingen die aan de E-peil-eisen moeten voldoen, komen niet in aanmerking.

De toelage kan aangevraagd worden door de eigenaar, gebruiker of de huurder van het gebouw. Huurders of gebruikers van het gebouw moeten wel een geschreven toelating van de eigenaar bij de aanvraag bezorgen.

Voorwaarden

De Rd-waarde (=warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 4,5m²K/W bedragen. Voor de dakisolatie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • de Rd-waarde van de bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumwaarde van 4,5m²K/W;
  • de isolatie mag in meerdere lagen geplaatst worden;
  • alleen na-isolatie van een bestaand dak van direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking;
  • zoldervloerisolatie wordt als dakisolatie beschouwd wanneer het de vloer van een onverwarmde zolder betreft;
  • de toelage is geldig voor ofwel dakisolatie, ofwel zoldervloerisolatie, maar niet voor beiden binnen hetzelfde beschermd volume;
  • als het de isolatie van een hellend dak betreft moet aan de binnenzijde van de woning een dampscherm aanwezig zijn om condensatievorming in de isolatie te voorkomen.

Kostprijs

Het bedrag van de toelage voor isolatie bedraagt per dak dat deel uitmaakt van de woning:

  • 2 euro/m² voor uitvoering doe-het-zelf met een maximum van 200 euro
  • 4 euro/m² voor uitvoering door aannemer met een maximum van 400 euro

De berekening van de toelage gebeurt op basis van de oppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd. De toelage wordt alleen verleend voor het plaatsen van dakisolatie van meer dan 20m².

Voor beschermde afnemers wordt het bedrag van de toelage met 50% verhoogd met een maximum van 300 euro voor doe-het-zelf en 600 euro voor uitvoering door aannemer. Beschermde afnemers voegen het attest beschermde afnemer op het ogenblik van de uitvoering van de isolatiewerken of een kopie van de laatste energiefactuur waarop staat dat ze van het sociaal tarief genieten aan het aanvraagformulier toe.

Openingsuren & contact

milieu

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 16
e-mail
milieu@puurs.be