belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig

Download voor meer informatie de fiscale verordening.

 

Belastingreglement vanaf 1 januari 2016
Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 21 december 2015
Datum van publicatie: 23 december 2015