bewijzen en getuigschriften

Door de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is informatie geven uit de bevolkingsregisters aan strenge voorwaarden onderworpen.
Je kan een uittreksel uit de registers (of een getuigschrift dat aan de hand van die registers is opgemaakt) verkrijgen voor zover de inlichtingen op de uittreksels op jou betrekking hebben.

Welke bewijzen kunnen aangevraagd worden?

 • verklaring en ontvangstbewijs organen transplantatie
 • verklaring en ontvangstbewijs teraardebestelling
 • attest inzake wijze teraardebestelling
 • slachtbewijs
 • aanvraag voorlopige identiteitskaart
 • paspoort aanvraag
 • aanvraag geboorteakte
 • aanvraag huwelijksakte
 • aanvraag echtscheidingsakte
 • aanvraag overlijdensakte
 • volmacht om te stemmen
 • verklaring en ontvangstbewijs wettelijke samenwoning  
 • samenstelling van het gezin
 • bewijs van woonstgetuigschrift van verblijf voor een huwelijk
 • uittreksel uit het bevolkings- (vreemdelingen-) register
 • bewijs van nationaliteit
 • bewijs van leven
 • bewijs van inschrijving

Voorwaarden

Je moet de uittreksels zelf komen ophalen op de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren of je kan het laten ophalen door een derde. Hiervoor geef je de persoon een door jou ondertekende volmacht en een kopie van je identiteitskaart mee.

Hoe aanvragen

Tijdens de openingsuren
Je kan het uittreksel persoonlijk of door een derde, die behoorlijk gemachtigd is door jou, tijdens de openingsuren aanvragen. Hiervoor geef je de persoon een door jou ondertekende volmacht en een kopie van je identiteitskaart mee.

Derden (een persoon of een publieke of private instelling) kunnen een attest aanvragen, enkel wanneer de afgifte van de documenten door de wet is voorgeschreven of toegestaan. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en ondertekend zijn. Je vermeldt de wettelijke bepalingen waarop de aanvraag is gesteund.

Online aanvragen
Als je over een kaartlezer beschikt, kan je bepaalde attesten ook online aanvragen via my.belgium.be. Je meldt je eerst aan met je eID. Dan kan je onder de rubriek "mijn attesten uit het Rijksregister" allerlei attesten terugvinden. Deze attesten kan je bekijken, opslaan in PDF of gewoon printen. Het zijn officiële documenten voorzien van een digitale handtekening en de datum van aanmaak.

Je kan een uittreksel ook telefonisch of per mail aanvragen.

Openingsuren & contact

burgerzaken

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 50
Fax fax
03 890 76 91
e-mail
burgerzaken@puurs.be