uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van de veroordelingen die een persoon gekregen heeft. Dit uittreksel houdt enkel rekening met effectief uitgesproken vonnissen die vermeld staan in het strafregister. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het uittreksel gevoegd.

Er zijn 3 soorten modellen uittreksels

 • De uittreksels model 595 (oud model 1) zijn bestemd voor activiteiten die niet vallen onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.
 • De uittreksels model 596-1 zijn bestemd voor gereglementeerde activiteiten: militie, wapenvergunning, wegtransport, boekhoudkundige, ...(voor de volledige lijst zie downloads).
 • De uittreksels model 596-2 (oud model 2) zijn bestemd voor activiteiten die vallen onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. 

Hoe aanvragen

Je kan het uittreksel persoonlijk aan het loket aanvragen of met een volmacht en (kopie van de) identiteitskaart van de volmachtgever en volmachtdrager.
Aanvragen kan ook via het e-loket  (je moet het dan nog wel afhalen)

Uittreksel model 595 en 596-1 kunnen we direct afleveren.
Indien je het uittreksel 596-2 nodig hebt, is er een nazicht door de politie vereist. Je zal dan moeten rekenen op een wachttijd van 2 tot 5 werkdagen.

Uittreksels bestemd voor het buitenland moeten persoonlijk door de burgemeester worden ondertekend. Dit kunnen we meestal binnen de 3 werkdagen afleveren.

Afhalen van het uittreksel uit het strafregister moet persoonlijk, of met volmacht en (kopie van de) identiteitskaart van de volmachtgever en volmachtdrager.

 

Kostprijs

Uittreksels uit het strafregister zijn gratis.

Uitzonderingen

Onderstaande personen en instanties moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie (Waterloolaan 80, 1060 Brussel, tel: 02 552 27 47 of fax: 02 552 27 82).  

 • gerechtelijke en bestuurlijke instanties
 • rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s, …
 • particulieren wanneer het document dient voor gebruik in het buitenland
 • buitenlanders voor de periode van verblijf in België
 • bijzondere gevallen (bv. diplomaten)
 • uittreksels in andere landstalen

Wat meebrengen

 • jouw identiteitskaart

Meer info

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Openingsuren & contact

burgerzaken

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 50
Fax fax
03 890 76 91
e-mail
burgerzaken@puursam.be

E-loket

 • aanvraag uittreksel strafregister

  Formulier