beheer waterlopen

De gemeente staat in voor het onderhoud, de ruiming en het herstel van de baangrachten. De uitvoering van werken aan baangrachten (op vraag van private eigenaars) vereist een goedkeuring van de gemeente. Voor het overwelven van baangrachten bestaat een gemeentelijk reglement. In 2014 is, in het kader van de interne staatshervorming, één en ander bijgestuurd op vlak van beheer van waterlopen. Er zijn in hoofdzaak een aantal waterlopen van categorie gewijzigd. Omdat Puurs gelegen is binnen de polder van Vliet en Zielbeek is de polder verantwoordelijk voor het beheer van de openbare, onbevaarbare waterlopen van 2de en 3de categorie. (Delen van) de Berkheideloop, Valkeloop, Ronebeek, Koningsbeek, Molenbeek, Gebuisloop, Broekloop, Vierbundersloop, Wachtingloop, Leibeek, Moerloop, Rotloop, Goorlaakbeek, Zielbeek en Appeldonkbeek zijn waterlopen van 2de categorie. De kleinere waterlopen van 3de categorie komen hierin uit. Voor het beheer van de waterlopen 2de en 3de categorie kan je steeds terecht bij 'Polder Vliet en Zielbeek'.

Voor uitvoering van werken aan de waterlopen 2de en 3de categorie is een goedkeuring vereist van de provincie. Je kan voor de nodige documenten terecht op de website van de provincie. Je vindt er tevens een hoop praktische tips voor het wonen of werken langs waterlopen. Hou er rekening mee dat dergelijke aanvraag (incl. openbaar onderzoek) enkele maanden kan duren.

Het beheer van de waterlopen 1ste categorie, zoals Vliet en Grote Molenbeek, evenals het meest stroomafwaartse deel van de Zielbeek valt onder de bevoegdheid van het IVA VMM (intern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Milieu Maatschappij (Operationeel Waterbeheer) - Vlaamse Gemeenschap).
VMM beslist of derden werken aan de waterlopen mogen uitvoeren. Wil men een brug bouwen, riolering aanleggen, afvalwater lozen, ...? Dan moet de uitvoerder eerst toestemming vragen aan de VMM, die de gevolgen van de werken op de waterlopen evualueert. In de machtiging legt de VMM voorwaarden op, in sommige gevallen moet de toestemming geweigerd worden.
Voor het beheer van de waterlopen 1ste categorie neem je contact op met: IVA VMM (Operationeel Waterbeheer).

Meer info

Polder Vliet en Zielbeek
Stationstraat 25, 2870 Puurs
tel./fax 03 889 23 37
poldervliet.en.zielbeek@edpnet.be

http://www.provincieantwerpen.be/beleid/leefomgeving/waterlopen.html

IVA VMM (Operationeel Waterbeheer)
A. Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem
tel. 053 72 62 10 - fax 053 71 10 78
info@vmm.be

Openingsuren & contact

waterbeleid

adres
Lichterveld 22870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 46
e-mail
peter.oosterlinck@puurs.be