Huishoudelijk reglement culturele infrastructuur gemeente en AGB Puurs

Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 18 december 2017
Datum van publicatie: 21 december 2017