de open tuinen van Puurs

Het centrum van Puurs werd de voorbije jaren stevig onder handen genomen. Met heel wat positieve gevolgen. Maar het heeft nog meer in zijn mars. Daarom werkt Puurs aan een masterplan.

Het masterplan 'De tuinen van Puurs' heeft vier projectgebieden: de Hondsmarkt, de cultuursite de Kollebloem en het Kloosterhof, het binnengebied Hooiveld en de site achter de kerk. Dit alles met veel oog voor groen, aangename openbare ruimte, bereikbaarheid van het centrum en woongelegenheid. Ontdek al enkele toekomstbeelden in het foto-album.

 

De ambitie van Puurs De gemeente Puurs wil, na de aanleg van het kerkplein en het Dorpshart het centrum van Puurs verder laten ontwikkelen tot een aantrekkelijk en kwalitatief woon- en leefcentrum op schaal van Puurs. Een groene publieke ruimte in het centrum staat daarbij centraal en is de basis voor aangenaam wonen, winkelen, mensen ontmoeten, recreatie enz.

 

Mindere locaties Puurs herleeft door het Dorpshart. Het is immers al een fijne winkellocatie en een ontmoetingsplek geworden. Maar het centrum heeft meer in zijn mars: rond de Hondsmarkt botsen we nog op minder goed ingevulde locaties, ondanks hun potentieel. 

De Hondsmarkt dient als parking. Het gemeentehuis is verouderd. Het cultureel centrum heeft een grijze en grauwe uitstraling en onbebouwde gebied tussen Hooiveld en Hof-ten-Berglaan biedt heel wat mogelijkheden. De parking achter de kerk is niet verder ingericht. Al deze plaatsen blazen we nieuw leven in met het masterplan Hondsmarkt en omgeving als leidraad.

 

De Tuinen van Puurs Het team plusoffice architects - DELVA Landscape Architects tekende het  Masterplan ‘De tuinen van Puurs’. Hun voorstel kwam als winnaar uit de bus binnen de open oproep procedure van de Vlaams bouwmeester, waarop meer dan 60 internationale teams inschreven.

Het Masterplan ‘De tuinen van Puurs’ verbindt vier projectgebieden met heel wat tuinen als informele ontmoetingsruimten. De grote binnengebieden zoals de Hondsmarkt en het Hooiveld zijn een kans om het versteende centrum aan te vullen met heel wat publieke groene tuinen die verbonden worden door de oorspronkelijke kerkwegels in het dorp.

Bijzondere historische tuinen - of onderdelen ervan -, zullen meer aandacht krijgen in het nieuwe centrum: het Kloosterhof, de Dekenij-tuin en de Kerktuin. Het masterplan voorziet ook zes nieuwe tuinen in Puurs.

 

Zone 1: Vertoeven op de Hondsmarkt De Hondsmarkt is een omvangrijke ruimte. Er is plaats voor nieuwe bebouwing waarmee de randen van het plein duidelijker worden. In het noorden heeft nieuwe bebouwing een gemengde functie: aangenaam wonen met een gunstige zuid oriëntatie en levendige horeca met terrassen aan de pleinkant.

In het zuiden ontsluit een dienstweg de woningen aan de Violetstraat waardoor het project ontwikkeld kan worden zonder aan de percelen van de bestaande woningen te raken. Hier is er plaats voor een reeks lage woningen (max .2 bouwlagen) die als patio-type in zichzelf gekeerd zijn om de inkijk naar de tuinen te beperken. De rode beuk centraal te staan in de ruimte. De bib en de school zijn de belangrijkste functies van de Hondsmarkt. De tuin wordt een licht verhoogde groenzone met fruitbomen en de glooiende rand begeleidt de wandelaar en fietser over de Hondsmarkt en biedt zitgelegenheid voor de passant zonder verplichting gebruik te maken van de horeca. De dekenijtuin wordt opengesteld en zou later plaats kunnen bieden voor horeca of een andere commerciële activiteit.  

 

Zone 2: Cultuursite en het Kloosterhof Het toekomstige gemeentehuis, het Huis van de Puursenaar, krijgt op het Kloosterhof een plaatsje nabij het Cultureel Centrum De Kollebloem en de sport- en evenementenhal. Deze cluster krijgt een maatschappelijke en culturele waarde in het centrum van Puurs. Het CC en het Huis nestelen zich bewust rond de historische kloostertuin en de speelplaats van de school met haar glorieuze gevels.

Doorheen de jaren is het cultureel centrum uitgegroeid tot een wirwar van allerlei gebouwen in verschillende stijlen en met al evenveel verdraaiingen. De samenhang en een logische structuur is ver te zoeken. Daarom wordt het cultureel centrum als  eerste deelproject gerenoveerd en uitgebreid. De huidige middenzaal en polyvalente zaal worden afgebroken en vervangen door nieuwe polyvalente ruimten mét een aangepaste (les)keuken. Er komt ook een nieuwe theaterzaal met een hedendaagse tentoonstellingsruimte. 

De gemeente werkt samen met Sjabi ook aan het bredeschoolproject. Dit betekent dat de schoolgebouwen niet enkel tijdens de schooluren in gebruik zijn maar dat na 16u de lessen  van  de Kunstacademie voor woord, muziek en dans in een aangepaste infrastructuur zullen doorgaan.

Onder de Hondsmarkt, de cultuursite en het Kloosterhof komt een ruime ondergrondse parking met een 330-tal parkeerplaatsen die via 2 inritten bereikbaar is.

 

Zone 3: Wonen in het Hooiveld is wonen in het park Het masterplan voorziet de ontwikkeling van het Hooiveld als woongebied waarbij het bestaande bosje bomen maximaal behouden wordt. Het project bestaat uit een mix van eengezinswoningen in groepjes van 4 of 5 woningen en vrijstaande urban villa’s in het bos. Deze groepering laat een flexibele fasering toe en zal ook als gemengde buurt opgevat worden (co-housing, zorgwoningen, sociale woningen, ... ) Parkeren kan in een bomenstrook naast de weg. Hier parkeren zowel de nieuwe bewoners als de bestaande bewoners van het Hooiveld al dan niet onder een luifel. Deze duidelijke en compacte strip voor de auto laat een grote veilige groenruimte vrij voor recreatie. Er is voldoende plaats voor natuurlijke waterinfiltratie in wadi’s en enkele speelelementen. Ruimtelijke meerwaarde dus voor jonge gezinnen die in het centrum willen wonen en er extra groene ruimte bovenop krijgen. De fiets- en voetgangersverbinding tussen de Hof-ten-Berglaan en het Hooiveld blijft via het woonpark.

 

Zone 4: Wonen in de spoortuin Op de hoek aan het Kerkplein is een nieuw woonproject voorzien met onderaan een horecazaak (onder de kerktoren). Aan het spoor zien we nu al grotere bouwvolumes opduiken. Een nieuw project van gestapelde woningen gaat een dialoog aan met de recente blokken van de wijk Keulendam. Een plein aan het spoor maakt de oversteek aantrekkelijker en zorgt voor continuïteit tussen beide kanten van het spoor. Een vlotte verbinding met zicht op de kerk maakt de gevoelsafstand tussen centrum en de wijk Keulendam korter. Het nieuwe parochiesecretariaat en een woning voor de priester is hier ook voorzien.

 

Participatie  De gemeente stelde de ontwerpen van dit masterplan al voor aan de directe omwonenden. Vragen kregen een antwoord en bedenkingen, suggesties en bezorgdheden kregen in de mate van het mogelijke een aanpassing in de nieuwe ontwerpen. Alle Puursenaars waren welkom op de voorstelling van de plannen in CC de Kollebloem. Ook in de nabije toekomst zullen er regelmatig overleg- en participatiemomenten voorzien worden.

open tuinen

Openingsuren & contact

ruimtelijke ontwikkeling

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 59
e-mail
ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be

E-loket

  • Maak je afspraak bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling

    Formulier