genealogische opzoekingen

Voor genealogische opzoekingen ouder dan 100 jaar die betrekking hebben op de gemeenten Puurs, Ruisbroek, Breendonk en Liezele kan je terecht in de bibliotheek tijdens de openingsuren.

Voor verdere opzoekingen ouder dan 100 jaar betreffende de gemeente Puurs en omliggende gemeenten (gemeenten buiten Puurs) kan je terecht op het Rijksarchief Beveren:
Rijksarchief
Kruibekesteenweg 39/1
9120 Beveren
tel. 03 750 29 77
fax 03 750 29 70

Voor het laten opzoeken van akten jonger dan 100 jaar die betrekking hebben op de gemeente Puurs, kan je terecht op de dienst burgerzaken. Hiervoor heb je de toestemming nodig van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van 2800 Mechelen. Je dient een verzoek in te dienen waarbij je blijk geeft van een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettelijk belang. Aan dit verzoek zijn geen kosten verbonden.

Hoe aanvragen

Voor akten jonger dan 100 jaar moet de aanvraag schriftelijk gebeuren bij de dienst Burgerzaken, vergezeld van de "toelating tot het laten opzoeken" van de Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen.

Afhandeling

De opgevraagde akten worden afgeleverd door de Dienst Burgerzaken Burgerzaken@puurs.be.

Openingsuren & contact

burgerzaken

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 50
Fax fax
03 890 76 91
e-mail
burgerzaken@puurs.be