voorschot op de alimentatievordering

Bij een echtscheiding wordt vastgelegd of de onderhoudsplichtige onderhoudsgeld moet betalen. Betaalt de onderhoudsplichtige na een echtscheiding je het onderhoudsgeld niet, dan kan de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) op je vraag bij de onderhoudsplichtige het maandelijkse onderhoudsgeld en de achterstallen invorderen. Deze dienst kan je onder bepaalde voorwaarden ook een voorschot op het onderhoudsgeld voor de kinderen uitbetalen.

Voorwaarden

  • Je woont in België.
  • Het onderhoudsgeld is tweemaal niet of onvolledig betaald in een periode van twaalf maanden voor de aanvraag.
  • Het onderhoudsgeld werd vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing of in een authentieke akte opgesteld door de notaris.
  • Je voldoet aan de inkomensvoorwaarden.

Hoe aanvragen

Je dient de aanvraag in twee exemplaren schriftelijk in bij een DAVO-kantoor. De DAVO moet een beslissing nemen binnen de 30 dagen nadat de aanvraag volledig is.

Kostprijs

Het bedrag van het voorschot komt overeen met het bedrag dat werd vastgesteld in de gerechtelijke beslissing of in de notariële akte. Er is wel een maximum bedrag bepaald per maand en per kind.

Je ontvangt de voorschotten voor een periode van 6 maanden. De periode kan vernieuwd worden zolang aan de voorwaarden wordt voldaan.

Openingsuren & contact

sociale dienst

adres
Palingstraat 482870 Puurs
Tel. tel.
03 890 15 11
Fax fax
03 890 15 90
e-mail
socialedienst@puurs.be