tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een financiële tegemoetkoming die je kan ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als je zelfredzaamheid beperkt. Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten:

 • je verplaatsen
 • eten bereiden en nuttigen
 • je verzorgen en aankleden
 • je woning onderhouden en huishoudelijke taken doen
 • gevaar inschatten en vermijden
 • contacten onderhouden met andere personen

Het bedrag van de tegemoetkomingen hangt af van de zorg die je nodig hebt en het gezinsinkomen.

De THAB is daarom een belangrijk instrument om:

 • ouderen de mogelijkheid te geven thuis te blijven wonen
 • de financiële toegankelijkheid van de rustoorden te verbeteren

 

Voorwaarden

 • Minstens 65 jaar
 • Verminderde zelfredzaamheid van 7 punten of meer
 • Inwoner van Vlaanderen aangesloten bij zorgkas
 • Het gezinsinkomen en het vermogen mag bepaalde grenzen niet overschrijden

Hoe aanvragen

 • Vraag zelf de tegemoetkoming aan op www.vlaamsesocialebescherming.be/etab.
 • Zorgkas (mutualiteit) evalueert je aanvraag en vraagt eventueel bijkomende informatie op
 • Het FOD: sociale zekerheid evalueert je handicap en zal hiervoor contact opnemen met je arts. Mogelijk wordt je uitgenodigd voor een gesprek.
 • Na 7 à 8 maanden stuurt de zorgkas je de beslissing. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, heb je recht op een tegemoetkoming vanaf de maand die volgt op je aanvraag. De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing.
 • Wijzingen in je situatie (inkomen/zelfredzaamheid), moet je binnen de 3 maanden melden via je online dossier.


  Voor hulp bij de aanvraag kan je terecht bij het Sociaal Huis of via de mutualiteit

 

Wat meebrengen

Hiernaast  vind je alle informatie over wat je dient mee te brengen om een aanvraag te doen.

Openingsuren & contact

Sociaal Huis

adres
Palingstraat 482870 Puurs
Tel. tel.
03 890 15 00
Fax fax
03 890 15 90
e-mail
sociaalhuis@puurs.be