heraanleg Sint-Katharinastraat en omgeving Ruisbroek

De gemeente Puurs bereidt de heraanleg van een aantal straten en de riolering in Ruisbroek voor. Veiligheid voor fietsers, scholieren en automobilisten krijgt ook hier de volle aandacht.

Welke straten?
De gemeente Puurs voorziet de heraanleg van enkele straten in Ruisbroek: A. Borghijsstraat, Sint-Katharinastraat, Gebroeders Aertslaan, Dr. F. De Wachterlaan, Gasthuisdreef, Kloosterstraat, J. De Donckerlaan, stukken van de Irislaan en Gebroeders Van Benedenlaan. Ook de rioleringen worden hier meteen aangepakt. Een gescheiden rioleringsstelsel voor afval- en regenwater heeft een positieve milieu-impact.


Aandachtspunten in het ontwerp?

Een realistisch ontwerp ligt op tafel. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • Verkeerscirculatie : Het stuk A. Borghijsstraat (tussen Pullaarsteenweg en Eikerlandstraat) wordt eenrichtingsverkeer.
  • Veiligheid: Waar de wegbreedte het toelaat worden fietspaden aangelegd en in overleg met de school krijgt ook de schoolomgeving aan de Gasthuisdreef en Kloosterstraat  bijzondere aandacht.

  • Groenaanleg: Op verscheidene plaatsen worden groene accenten ingetekend. Gelijktijdig worden zoveel mogelijk parkeerplaatsen voorzien.

  • Gescheiden riolering en afkoppeling: De huidige gemengde straatriolering wordt volledig vervangen door een strikt gescheiden riolering. Daarbij wordt ook gekeken naar het regenwater van de private percelen. Dit wordt zoveel mogelijk (ten laste van de gemeente) afgekoppeld van het afvalwater. Hiervoor worden aparte infomomenten ingericht en een afkoppelingsdeskundige maakt per eigendom een dossier op. 

Stand van zaken augustus 2018

Om de maximale ondersteuning en subsidie vanuit de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) te bekomen, hebben we het dossier de voorbije maanden in verschillende stappen bij hen bepleit. Dit heeft iets meer tijd in beslag genomen dan we oorspronkelijk hadden voorzien.

De toezegging voor de subsidie is begin juli ontvangen en kort daarna is het dossier in aanbesteding gegaan. Dit betekent dat de aannemers nu de mogelijkheid krijgen om hun inschrijvingen in te dienen. Vanwege de omvang van het project krijgen ze hiervoor tot 21 september de tijd. Intussen moet ook de omgevingsvergunning worden aangevraagd en bekomen.

De inschrijvingen van de aannemers dienen daarna grondig te worden gecontroleerd en in de loop van oktober kan wellicht een aannemer worden aangeduid. Hij krijgt dan de tijd om zijn werken voor te bereiden en materialen te bestellen. Rond die periode zal er dan ook een infomoment komen voor de bewoners. Wellicht kunnen de eerste werken in de wijk kort na de jaarwisseling beginnen. Geleidelijk aan, over een periode van 2 jaar, zullen dan alle straten van dit project worden aangepakt.

Sinds december 2017 zijn de nutsmaatschappijen bezig met de aanpassing van hun nieuwe kabels in de A. Borghijsstraat, de St-Katharinastraat en de witte wijk. Ook in de Moerwijk en de Jan De Donckerlaan zijn al verscheidene nutswerken uitgevoerd in voorbereiding op de latere wegen- en rioolwerken. Zowel Pidpa als Eandis hebben van deze periode gebruik gemaakt om hun netten grondig te vernieuwen. Een aantal ingrepen zullen ze maar kunnen uitvoeren tijdens onze wegenwerken.

In de loop van september worden er nog proeven uitgevoerd op de funderingen van de bestaande weg. Hierdoor kan de kwaliteit van het materiaal beoordeeld worden en kan er een onderscheid worden gemaakt tussen steenpuin met hoog en laag milieurisicoprofiel (met betere prijzen als gevolg).

Begin oktober zal er een archeologisch onderzoek worden uitgevoerd op de locatie waar een waterbuffer wordt uitgegraven (overgang St-Katharinastraat naar Ooievaarsnest, naast de Zielbeek). En met de diensten van de Vlaamse Waterweg (DVW) is er overleg over de werken die zij tegen eind oktober wensen te starten aan de rotonde naast de A12 - Ooievaarsnest. Beide werven moeten optimaal op elkaar worden afgestemd.

Openingsuren & contact

waterbeleid

adres
Lichterveld 22870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 46
e-mail
peter.oosterlinck@puurs.be