heraanleg Sint-Katharinastraat en omgeving Ruisbroek

De gemeente Puurs bereidt de heraanleg van een aantal straten en de riolering in Ruisbroek voor. Veiligheid voor fietsers, scholieren en automobilisten krijgt ook hier de volle aandacht.

Welke straten?
De gemeente Puurs voorziet de heraanleg van enkele straten in Ruisbroek: A. Borghijsstraat, Sint-Katharinastraat, Gebroeders Aertslaan, Dr. F. De Wachterlaan, Gasthuisdreef, Kloosterstraat, J. De Donckerlaan, stukken van de Irislaan en Gebroeders Van Benedenlaan. Ook de rioleringen worden hier meteen aangepakt. Een gescheiden rioleringsstelsel voor afval- en regenwater heeft een positieve milieu-impact.


Aandachtspunten in het ontwerp?

Een realistisch ontwerp ligt op tafel. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

 • Verkeerscirculatie : Het stuk A. Borghijsstraat (tussen Pullaarsteenweg en Eikerlandstraat) wordt eenrichtingsverkeer.
 • Veiligheid: Waar de wegbreedte het toelaat worden fietspaden aangelegd en in overleg met de school krijgt ook de schoolomgeving aan de Gasthuisdreef en Kloosterstraat  bijzondere aandacht.

 • Groenaanleg: Op verscheidene plaatsen worden groene accenten ingetekend. Gelijktijdig worden zoveel mogelijk parkeerplaatsen voorzien.

 • Gescheiden riolering en afkoppeling: De huidige gemengde straatriolering wordt volledig vervangen door een strikt gescheiden riolering. Daarbij wordt ook gekeken naar het regenwater van de private percelen. Dit wordt zoveel mogelijk (ten laste van de gemeente) afgekoppeld van het afvalwater. Hiervoor worden aparte infomomenten ingericht en een afkoppelingsdeskundige maakt per eigendom een dossier op. 

Planning?
 

Tweede helft 2017

 • Grondonderzoek (vanaf 11/09) en infiltratiemogelijkheden
 • Grondverwerving
 • Bouwaanvraag
 • Bevestiging RIO-subsidie
 • Afkoppelingsdossiers hemelwater
 • Aanbestedingsdossier op de gemeenteraad

Eerste helft 2018

 • Voorbereidende werken nutsmaatschappijen
 • Publicatie, aanbesteding en gunning
 • Start der werken

Openingsuren & contact

waterbeleid

adres
Lichterveld 22870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 46
e-mail
peter.oosterlinck@puurs.be