Kalfort fase 2

Het woord ‘fase’ kan misschien verwarrend werken, daarom eerst deze verduidelijking. Als we over ‘Kalfort fase 2’ spreken, bedoelen we het gehele project dat vanaf eind 2016 tot zomer 2018 zal uitgevoerd worden. En dat volgt op de werken in Kalfort fase 1, in de periode 2014-2015. Het project ‘Kalfort fase 2’ wordt op zijn beurt in 9 fases opgesplitst om de werken en omleidingen te kunnen beheersen. Voor elk van die fases worden dan nog specifieke afspraken gemaakt waarbij verdere opsplitsing of overlapping van fases bekeken wordt.

Start eind 2016
De weg- en rioleringswerken in ‘Kalfort fase 2’ starten in de week van 21 november 2016 en worden uitgevoerd door aannemer DCA uit Beerse. 

Ze starten met een beperkte ingreep (fase1) in de Rijksweg (tegen de rotonde met de Meersmansdreef) maar moeten daar wel de baan volledig voor onderbreken. Aansluitend zullen ze in december ook al werken uitvoeren in de Meersmansdreef (fase 2). Daar plaatsen ze – in samenwerking met Aquafin – een nieuwe collector om het afvalwater van Kalfort naar het zuiveringsstation (RWZI) te krijgen. Momenteel loopt het meeste afvalwater van Kalfort daar ook al heen maar wel door oude, versleten buizen (met veel lekken) en vermengd met regenwater. Daardoor moeten ze in het RWZI veel water verwerken dat daar in feite niet thuishoort. In de nieuwe situatie wordt afval- en regenwater zo strikt mogelijk gescheiden.

 

Welke straten?
De volgende straten zijn dan nog aan de beurt: een stuk van de Lichterstraat, de Schipstraat, een deel van de Coolhemstraat, Kloosterbunder en Kalfortdorp. Van de Coolhemveldstraat en Winkelveld wordt een beperkt stukje (de schoolomgeving) aangepakt. Een overzichtje van de fasering vind je bij 'Downloads'.

 

Nutsmaatschappijen
De nutsmaatschappijen trachten al een deel van hun werken vooraf uit te voeren. Zo zijn ze gestart met het ondergronds brengen van de luchtnetten in de Schipstraat. In grote delen van Kalfort zal ook nieuwe openbare verlichting geplaatst worden, waarbij ze ook op voorhand de kabelwerken zullen uitvoeren. De nieuwe palen komen op een later tijdstip om te vermijden dat die zaken beschadigd worden tijdens de wegenwerken.

Andere ingrepen van de nutsmaatschappijen kunnen enkel gelijktijdig met de rioolwerken van de aannemer gebeuren. Daardoor kan het zijn dat bepaalde bouwputten iets langer blijven openliggen. In de mate van het mogelijke trachten we die info via de website of bewonersbrieven aan te kondigen.

 

Ontwerpen?
Bij de inrichting van de wegen primeert de veiligheid, zeker in schoolomgevingen. Er wordt ook rekening gehouden met de jaarlijkse evenementen en optochten in Kalfort. Verder wordt een evenwicht gezocht tussen ruimte voor fietsers, parkeergelegenheid, groenaccenten,…). De plannen van de nieuwe straten kan je bij 'Downloads' raadplegen.