Nieuwe verkaveling Tashorik - woonuitbreiding Schaafstraat Breendonk

De nieuwe verkaveling ‘Tashorik’ wordt een gemengde wijk. De gemeente zal 23 kavels voor eengezinswoningen verkopen. De sociale huisvestigingsmaatschappij  Eigen woning zal 8 bouwkavels bebouwen met 16 sociale woningen. Tenslotte zullen ook nog 8 private percelen kunnen ontwikkeld worden.

Een begroeide dijk tussen de A12 en de verkaveling dempt het geluid en het nieuwe speelbos met waterbuffer vormt een natuurlijke groene zone tussen de percelen en de A12. Dit bos werd begin maart aangeplant door de ouders van de kleinste Puursenaars.

Het waterbeheer in de nieuwe verkaveling krijgt ruimschoots aandacht. De wegverharding is grotendeels voorzien in doorlatende materialen zodat het regenwater makkelijk in de grond doordringt. Perceelsgrachten zullen water vertraagd afvoeren en lokaal laten infiltreren. Wat niet binnen de verkaveling kan infiltreren, wordt afgeleid naar de waterbuffer aan het speelbos.

Openingsuren & contact

ruimtelijke ontwikkeling

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 59
e-mail
ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be

E-loket

  • Maak je afspraak bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling

    Formulier