papier en karton ophalen

Help mee bomen sparen. Hou thuis het oud papier apart. Dan kan het apart ingezameld en gerecycleerd worden. Zo vormt oud papier de basis voor nieuw papier en karton.

Afspraken straatinzameling

  • Het papier en karton moet in één beweging door één persoon kunnen worden opgetild (max. 15kg per pakket) en bijeengebonden zijn met natuurtouw of verzameld worden in een kartonnen doos.
  • Papier en karton dient buiten te staan voor 07.00u of ten vroegste om 20.00u de dag voor het ophalen.
  • Bied het aan op de openbare weg, zo dicht mogelijk bij de rijbaan zonder de weggebruiker te hinderen. Zorg ervoor dat het papier en karton niet kan wegvliegen. Het ophalen gebeurt tussen 07.00u en 19.00u.
  • Is je straat niet toegankelijk voor de ophaalwagen door bv. wegeniswerken, feestelijkheden (kermis, markt,…) of andere oorzaken, bel dan naar onderstaand nummer voor meer informatie over hoe het ophalen van het afval zal verlopen: 03 890 76 16.
  • Opgelet: indien de ophaaldag samenvalt met een feestdag, dan wordt het papier en karton opgehaald op een andere dag. Kijk goed de afvalkalender na!
  • Heb je een klacht? Bel naar IVAREM op het nummer 0800 90 441.

Sorteeregels
Toegelaten
Papieren zakken en kartonnen dozen, kranten, tijdschriften, reclamedrukwerk, folders, boeken, schrijf- en printpapier. Verwijder altijd plasticfolie van kranten, tijdschriften en folders!

Verboden
Geolied papier en karton, papier met waslaag, carbonpapier, vuil papier en karton, cellofaanpapier, behangpapier, papieren voorwerpen met kunststof of ander materialen, cementzakken en aluminiumfolie

Ophaalkalender
Bekijk de ophaalkalender voor je adres op http://www.ivarem.be/ophaalkalender.html

Je kan met je oud papier en karton tijdens de openingsuren tevens terecht op het containerpark. Gooi ook hier geen geolied papier, papier met waslaag, carbonpapier, combinaties met kunststof of metalen (bv. ringmappen), brikverpakkingen, behangpapier, cementzakken of karton van vuurwerk in de papiercontainer. De hoeveelheid papier en karton is per gezin en per dag beperkt tot 1m³.

inzameling papier en karton

Openingsuren & contact

milieu

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 16
e-mail
milieu@puurs.be