algemeen nood- en interventieplan

Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) beschrijft hoe een noodsituatie wordt aangepakt.  Het regelt de inzet van de verschillende hulpdiensten (brandweer, politie, medische diensten, ...) bij een ramp of zwaar ongeval.  Het geeft een overzicht van de organisatie en de werkwijze van zowel het bestuurlijk (gemeentelijk crisiscentrum) als het operationeel (CP-OPS) optreden op gemeentelijk niveau. 

 Wat staat er in dit plan?

  • een overzicht van de soorten rampen en zware ongevallen die in onze gemeente kunnen voordoen
  • een overzicht van diensten, instanties en organisaties die bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen kunnen worden betrokken
  • een alarmeringsschema
  • de hoofdlijnen tot de organisatie van een rampbestrijding
  • de hoofdlijnen met betrekking tot het waarschuwen van de bevolking
  • de hoofdlijnen met betrekking tot opvang en bescherming van de bevolking en slachtoffers
  • de hoofdlijnen tot het organiseren van oefeningen

Bij een noodsituatie moeten de hulpdiensten eveneens weten wat er zich in de omgeving van de noodsituatie bevindt (mogelijke opvangcentra, plaatsen waar veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn, bedrijven met groot brandgevaar, firma's die bij een grotere ramp extra materiaal kunnen leveren, …). 

De gemeente probeert deze gegevens in het ANIP actueel te houden door jaarlijks een up-date te doen. Ook jouw bedrijf of instelling kan opgenomen zijn in deze database.  Wanneer dit het geval is, vragen wij om elke wijziging van de opgenomen gegevens te melden aan de ambtenaar noodplanning.  Wanneer je nog niet door het gemeentebestuur gecontacteerd bent en toch vindt dat om een of andere reden (als risicobedrijf, gelegen nabij een risicovol bedrijf, leveren van hulpmiddelen,.. ) jouw bedrijf of instelling opgenomen zou moeten worden, kun je haar ook contacteren.