huisvuil ophalen

Sorteer thuis je huishoudelijk afval zo goed mogelijk. Hou recycleerbaar afval zoals glas, PMD, papier en karton uit je huisvuilzak! Door te recycleren besparen we grondstoffen en energie. Bovendien zorgt recyclage voor minder CO2-uitstoot.

Huisvuil is restafval uit het huishouden dat niet apart wordt ingezameld. Huishoudelijk restafval wordt huis-aan-huis opgehaald. Bekijk de ophaalkalender voor je adres op http://www.ivarem.be/ophaalkalender.html. Je kan met je huisvuil niet terecht op het containerpark.

WEL

 • incontinentie-afval
 • piepschuim
 • vuile verpakkingen van papier of karton
 • niet composteerbaar afval (mosselschelpen)
 • behangpapier
 • cementzakken

NIET

 • gevaarlijke stoffen
 • scherpe voorwerpen zoals injectienaalden
huisvuilzak

Voorwaarden

 • Huisvuil moet aangeboden worden in de officiële huisvuilzak van Puurs.
 • Er mogen maximaal 5 zakken per ophaling aangeboden worden.
 • Het huisvuil mag geen afval bevatten dat selectief wordt ingezameld om te recycleren.
 • De huisvuilzak moet ten laatste om 07.00u op de dag van ophaling buiten staan en ten vroegste om 20.00u de dag voor de ophaling. Plaats de huisvuilzak zo op de openbare weg dat voetgangers, fietsers of gemotoriseerd verkeer hier geen hinder van heeft.

Hoe aanvragen

Huisvuilzakken kan je niet enkel in het gemeentehuis kopen. Ook de dienstencentra en verschillende handelaars verkopen huisvuilzakken.

Uitzonderingen

Opgelet: als de ophaaldag samenvalt met een feestdag, dan wordt het huisvuil opgehaald op een andere dag. Kijk goed jouw afvalkalender na!

Indien de straat niet toegankelijk is voor de ophaalwagen (wegenwerken, feestelijkheden …) of andere oorzaken, bel dan naar 03 890 76 16 voor meer informatie i.v.m. de straatinzameling.

Meer info

Heb je een klacht? Bel de ophaalfirma op het nummer 0800 90 075.

 

Openingsuren & contact

milieu

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 16
e-mail
milieu@puurs.be