verwarmingstoelage stookoliefonds

Je kan terecht bij het Sociaal Verwarmingsfonds als je je verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen.

Voorwaarden

Je verwarmt je woning met:

 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum (type C)
 • bulkpropaangas

Je behoort tot een van de volgende catagorieën:

 • Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte-en invaliditeitsverzekering met een inkomen lager dan of gelijk aan de grensbedragen.
 • Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen
 • Categorie 3: de personen met een schuldenoverlast. Je bent in schuldbemiddeling of je bent toegelaten tot een collectieve schuldenregeling en het OCMW heeft vastgesteld dat je je verwarmingsfactuur niet kan betalen.

 De levering is gebeurd of gebeurt tussen 1 januari en 31 december.

Hoe aanvragen

Je vraagt de verwarmingstoelage aan bij binnen de 60 dagen na de levering.

Kostprijs

Het bedrag van de toelage hangt af van de gebruikte brandstof en de prijs per liter. Voor grote hoeveelheden geleverde brandstof is de toelage afhankelijk van de prijs per liter, voor kleine hoeveelheden gekocht aan de pomp is er een forfaitaire verwarmingstoelage.

Je kan per verwarmingsperiode en per huishouden een toelage krijgen voor maximum 1.500 liter.

Wat meebrengen

Je hebt volgende documenten nodig om de verwarmingstoelage aan te vragen:

 • een kopie van je identiteitskaart
 • een kopie van de leveringsfactuur of leveringsbon
 • als je in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft
 • personen met schuldoverlast brengen ook de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling mee of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht
 • het bewijs van het gezinsinkomen
 • een kleefbriefje van de mutualiteit van jezelf en je eventuele partner

Openingsuren & contact

sociale dienst

adres
Palingstraat 482870 Puurs
Tel. tel.
03 890 15 11
Fax fax
03 890 15 90
e-mail
socialedienst@puurs.be