toelage zonneboiler

Puurs verleent een toelage voor het plaatsen van een zonneboiler aan regelmatig vergunde particuliere woningen, meergezinsgebouwen en gebouwen van openbaar nut (bv. scholen, verenigingslokalen,...) in Puurs.

zonneboiler

Voor wie

De toelage kan zowel door (mede)eigenaars als door huurder-bewoners aangevraagd worden.

Voorwaarden

Een gemeentelijke toelage voor de plaatsing van een zonneboiler wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

  • De toelage geldt enkel voor zonneboilers voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming. De zonneboiler mag niet gebruikt worden voor de verwarming van zwembaden. Uitbreiding van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem met bijkomende panelen komt niet in aanmerking. Ook de vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem door een nieuw thermisch zonnecollectorsysteem komt niet in aanmerking.
  • De collector heeft een systeemtest volgens EN 12976 of volgens EN/TS 12977 ondergaan of bezit een Solar KeyMark. Het fabrieksmatig geproduceerd systeem is gemarkeerd conform EN 12976-1.
  • De aangewende techniek van de zonneboiler maakt het mogelijk een eventueel probleem van legionellose te vermijden.
  • De oriëntatie van de zonnecollector ligt tussen het oosten en het westen via het zuiden en met een hellingshoek van de vaste panelen tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon.
  • De geregistreerde aannemer moet met een handgetekend attest bevestigen dat de zonneboiler voldoet aan de gestelde eisen van dit toelagereglement.

Kostprijs

Het bedrag van de toelage per aanvrager en per wooneenheid of gebouw van openbaar nut bedraagt 15% van de totale kostprijs van de installatie (inclusief btw) met een maximum van 600 euro. De toelage voor de installatie kan per wooneenheid of per gebouw van openbaar nut slechts eenmaal aangevraagd worden. Deze toelage kan gecumuleerd worden met andere premies of fiscale voordelen van andere overheden of instanties.

Openingsuren & contact

milieu

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 16
e-mail
milieu@puurs.be