toelage verbetering en aanpassing woning

Voor de verbetering van de woning komen in aanmerking:

 • dak- en gevelwerken
 • buitenschrijnwerk
 • behandelen optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren
 • plaatsen sanitaire installaties
 • nieuwe elektrische installatie
 • plaatsen of vervangen van CV-ketel of de volledige centrale verwarmingsinstallatie
 • bouwen, verbouwen en herstellen rookkanaal

Als je de woning aanpast aan de bijzondere behoeften van een inwonende bejaarde (65+) kan je naast de Vlaamse premie mogelijks ook een aanvullende gemeentelijke toelage verkrijgen. De volgende werken komen in aanmerking. 

Technische installaties en hulpmiddelen

 • het installeren van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die aangepast is aan een bejaarde. Een tweede badkamer kan alleen een premie krijgen als ze op een andere woonverdieping ligt dan de eerste
 • het plaatsen van een aangepast toilet en/of een tweede toilet op een andere woonverdieping
 • het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift
 • het installeren van vaste, in de woning verankerde elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen
 • het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire ruimten
 • het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken

Verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken

 • het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken, een verbrede toegangsdeur (al dan niet automatisch), en door het wegwerken van hinderlijke drempels
 • het creëren van voldoende ruimte in de woning door het verbreden van de gangen en de deuropeningen of het vergroten of herschikken van woonvertrekken of sanitaire ruimten
 • het verhogen of verlagen van vloeren om niveauverschillen op de woonverdieping weg te werken
 • het plaatsen van een veilige trap om de verdiepingen beter toegankelijk te maken
 • verbouwings- en inrichtingswerken om een wooneenheid te maken waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen
Traplift

Voor wie

Puurs geeft aan eigenaars en huurders voor een woning gelegen op het grondgebied van de gemeente Puurs een aanvullende gemeentelijke toelage.

Voorwaarden

Vraag de aanvullende toelage pas aan als je beschikt over de definitieve toezegging van de Vlaamse verbeterings- en/of aanpassingspremie. Voeg bij het aanvraagformulier steeds een kopie van de definitieve toezegging van de Vlaamse overheid, een kopie van de factuur van de uitgevoerde werken en indien van toepassing het bewijs dat de werken voldoen aan de energie-eisen van het reglement.

Om in aanmerking te komen voor de aanvullende gemeentelijke toelage dienen de verbeteringswerken bovendien te voldoen aan de volgende eisen i.v.m. energie:

 • dakwerken: dakisolatie met een warmteweerstand of R-waarde groter of gelijk aan 4,5m² K/W
 • buitenschrijnwerk: hoogrendementsbeglazing met een warmtedoorgangscoëfficiënt of U-waarde van gelijk aan of lager dan 1,1 W/m²K
 • werkzaamheden aan gevels: buitenmuur- en spouwmuurisolatie met een warmteweerstand of R-waarde groter of gelijk aan 3m² K/W en spouwmuurisolatie (breedte spouw minimum 50mm breed) uitgevoerd door een aannemer, met een verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1 en waarbij de lambda-waarde van het gebruikte isolatiemateriaal hoogstens 0,065 W/mK mag bedragen
 • centrale verwarming: plaatsing en vervanging door een condensatieketel.

Zolder-vloerisolatie van een onbewoonde zolder wordt eveneens beschouwd als dakisolatie. Thermische folies komen niet in aanmerking.

 

Kostprijs

De gemeentelijke toelage wordt met uitzondering voor het plaatsen van een cv-ketel berekend op 30% van het factuurbedrag zonder btw (max. 10.000 euro excl. btw), min de uitbetaalde verbeterings- en/ of aanpassingspremie van de Vlaamse overheid. Voor het plaatsen van een cv-ketel wordt een forfaitaire toelage van 250 euro betaald.