aanleg en onderhoud rioleringen

De gemeente Puurs is zelf rioolbeheerder en staat daarbij in voor het onderhoud en zo nodig de vervanging van bestaande gemeentelijke rioleringen. Voor private verkavelingen is de verkavelaar verantwoordelijk voor de aanleg, volgens de richtlijnen van de gemeente.
Tijdens de aanleg van nieuwe rioleringen werken we de bestaande lozingspunten van afvalwater maximaal weg. Tevens trachten we het regenwater zoveel mogelijk te bufferen, te laten infiltreren en apart af te voeren. De aanleg van rioleringen gaat meestal gepaard met straatvernieuwing.

Aquafin staat in voor de aanleg van hoofdrioleringen (collectoren) naar de waterzuiveringsstations (voor Puurs zijn dat de stations van Ruisbroek en Bornem). Het hoofdnet van Aquafin is grotendeels uitgebouwd in de periode van 2001 tot 2009. De gemeente sluit hier op aan met haar gemeentelijk rioleringsnetwerk.

 

Afhandeling

Rioolaansluitingen

Voor aansluitingen op de riolering moet je steeds contact nemen met de technische dienst. Na het invullen en bezorgen van het formulier  ‘werken voor derden’ worden er verdere afspraken (timing, locatie, vergoeding) gemaakt, meestal in combinatie met een plaatsbezoek. Op basis van die afspraken kan je de private riolering aanleggen en via een onafhankelijk keurder een keuring laten uitvoeren.

Bij nieuwbouw of grondige verbouwing moet het afvalwater strikt gescheiden van regenwater afgevoerd worden. Het hemelwaterdecreet legt op in welke gevallen een regenwaterput en hergebruikinstallatie moeten geplaatst worden. Daarbij moeten minstens 2 punten aangesloten worden die doorheen het hele jaar water gebruiken (toilet, kuiswater, wasmachine,…). Wat er dan nog uit de regenwaterput overloopt, moet zoveel mogelijk lokaal in de grond infiltreren. Het afvalwater van de toiletten moet steeds over een septische put worden gestuurd. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt hier van afgeweken.

Na het bezorgen van uw keuringsattest kan de technische dienst overgaan tot de feitelijke aansluiting op de straatriool, volgens de afspraken die bij het plaatsbezoek werden gemaakt. Als particulier mag je zelf niet aansluiten op de straatriolering. De gemeente voert de werken uit op het openbaar domein (dit is vanaf de openbare riolering tot aan de rooilijn).

 

 

Openingsuren & contact

waterbeleid

adres
Lichterveld 22870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 46
e-mail
peter.oosterlinck@puurs.be