belasting op het gebruik van het gemeentelijk containerpark

  • grof vuil: 12 euro per begonnen halve m³
  • onzuiver puin: 20 euro per begonnen m³
  • overige betaalfracties = zuiver puin en hout, roofing en gipsafval: 7,5 euro per begonnen m3
  • deponeren van de toegelaten afvalstoffen/afhalen hakselhout: vanaf de 31ste toegangsbeurt in het dienstjaar: bijkomend: 5 euro per toegangsbeurt

Download de fiscale verordening voor meer informatie.

 

Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 18 december 2014
Datum van publicatie: 6 januari 2015

Versie vanaf 1 mei 2018
Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 5 maart 2018
Datum van publicatie: 12 maart 2018