retributie CC de Kollebloem: podiumprogrammering en inschrijvingsgeld cursussen

Download de fiscale verordening voor meer informatie.

 

Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 27 maart 2017
Datum van publicatie: 30 maart 2017

Orgaan van goedkeuring: College van Burgemeester en Schepenen voor vaststelling tarieven
Datum van goedkeuring: 26 juni 2017
Datum van publicatie: 29 juni 2017