retributie CC de Kollebloem: podiumprogrammering en inschrijvingsgeld cursussen

Download de fiscale verordening voor meer informatie.

 

Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 26 maart 2018
Datum van publicatie: 29 maart 2018

Orgaan van goedkeuring: College van Burgemeester en Schepenen voor vaststelling tarieven
Datum van goedkeuring: 26 maart 2018
Datum van publicatie: 28 maart 2018