retributie voor het deelnemen aan sportpromotionele activiteiten

Download de fiscale verordening voor meer informatie.

 

Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad / cbs (voor vaststellen tarieven en wijze van inning)
Datum van goedkeuring: 18 december 2017 /  19 maart 2018
Datum van publicatie: 21 december 2017 / 28 maart 2018