retributie voor het gebruik van de culturele infrastructuur lokaal bestuur Puurs

Download de fiscale verordening voor meer informatie.

 

Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad / cbs voor vaststelling tarieven
Datum van goedkeuring: 26 maart 2018 / 26 maart 2018
Datum van publicatie: 29 maart 2018 / 28 maart 2018