retributie voor het gebruik van de culturele infrastructuur lokaal bestuur Puurs

Download de fiscale verordening voor meer informatie.

 

Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad / cbs voor vaststelling tarieven
Datum van goedkeuring: 18 december 2017
Datum van publicatie: 21 december 2017