retributie voor het visrecht op het gemeentelijk domein Fort Liezele

Download de fiscale verordening voor meer informatie.


Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad / cbs voor vaststelling tarieven
Datum van goedkeuring: 19 december 2016
Datum van publicatie: 20 december 2016