belasting op de inname van het openbaar domein bij bouwwerken en verbouwingswerken

 • voor containers bij inname van het openbaar domein vanaf de tweede dag: 5 euro per dag en per container, plaatsen en wegnemen inbegrepen, met een minimum van 20 euro
 • voor het afsluiten van een deel van het openbaar domein: 25 euro per dag
 • voor elke andere inname van de openbare weg naar aanleiding van bouw- of verbouwingswerken vanaf de tweede dag:
  • 1 m² tot 10m²: 20 euro voor 2 weken
  • 11m² tot 25m²: 50 euro voor 2 weken
  • 26m² tot 50m²: 75 euro voor 2 weken
  • vanaf 51m²: 75 euro voor 2 weken voor de eerste 50m² en 1 euro per bijkomende m²; gedeelten van een vierkante meter worden afgerond naar boven

Download de fiscale verordening voor meer informatie.

 

Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 18 december 2014
Datum van publicatie: 6 januari 2015