belasting op de standplaatsen voor foorinrichtingen op private eigendom

Het tarief is de helft van het tarief op openbaar domein.

Download de fiscale verordening voor meer informatie.

 

Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 19 december 2013
Datum van publicatie: 7 januari 2014