Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Nieuw europees rijbewijs

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kan je kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Hoe aanvragen

Je vraagt het rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Origineel eerste rijbewijs
Je eerste rijbewijs kan je verkrijgen na een geslaagd praktijkrijexamen. Je vraagt het rijbewijs persoonlijk aan.

Aanpassingen origineel rijbewijs

 • bij verhoging van de categorie na een geslaagd examen of in sommige gevallen automatisch
 • bij vervanging met rijgeschiktheidsattest

Kostprijs

25 euro

Afhandeling

Je moet je rijbewijs zelf komen ophalen op de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren of je kunt het laten ophalen door een derde, die behoorlijk gemachtigd is door jou. Hiernaast kan je de volmacht afdrukken die je aan een derde correct en volledig ingevuld kan meegeven samen met de kopie van je identiteitskaart.

 

Wat meebrengen

Origineel eerste rijbewijs

 • het voorlopig rijbewijs
 • identiteitskaart
 • het aanvraagformulier correct ingevuld en ondertekend
 • de foto en handtekening worden opgehaald via de elektronische identiteitskaart. Is de foto niet OK dan kan een nieuwe foto in gescand worden.
 • 25 euro
 • je kunt je rijbewijs na max. vier werkdagen afhalen Je moet je rijbewijs zelf komen ophalen op de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren of je kan het laten ophalen door een derde, die behoorlijk gemachtigd is door jou. Hieronder kan je de volmacht afdrukken die je aan een derde correct en volledig ingevuld kan meegeven samen met de kopie van je identiteitskaart. 

Aanpassingen origineel rijbewijs

 • identiteitskaart
 • het aanvraagformulier bij verhoging van categorie
 • eventueel rijgeschiktheidsattest van de arbeidsgeneesheer.
 • de foto en handtekening wordt opgehaald via de elektronische identiteitskaart. Is de foto niet OK dan kan een nieuwe foto in gescand worden. 

Openingsuren & contact

burgerzaken

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 50
Fax fax
03 890 76 91
e-mail
burgerzaken@puurs.be