toelage groendak

De gemeente geeft een toelage voor de aanleg van een groendak op een woning of andere gebouwen in Puurs voor zover dit niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen. Als je groendak is aangelegd breng je de gemeente binnen de 3 maanden op de hoogte met het ingevuld, gedateerd en handgetekend aanvraagformulier. Als het groendak door een aannemer is aangelegd geldt de factuurdatum als begindatum van deze termijn.

Bedrag van de toelage
Voor de aanleg van een groendak kan je een toelage krijgen van maximum 25 euro/m². Indien de aanlegkosten (inclusief btw) van het groendak lager zijn dan 25 euro/m² wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het toelagebedrag. Je kan slechts één toelage krijgen per dak. De toelage bedraagt nooit meer dan 2.000 euro.

groendak

Voorwaarden

  • Het reglement is van toepassing op alle types van groendak.
  • Het groendak bestaat minstens uit een draineer-, substraat- en vegetatielaag. Als het dak hellend is, is een drainagelaag niet vereist.
  • Alleen de dakvegetatie en de niet-beplante veiligheidsstroken aan dakaansluitingen, dakafsluitingen en lichtkoepels komen in aanmerking voor een toelage. Voor paden en terrassen krijg je geen toelage.
  • Per aanvraagdossier moet je minstens 6 m² vegetatie aanbrengen. Bij het aanplanten van sedums, siergrassen, bloemen, kruiden en vaste planten moet je minstens 9 stuks/m² aanbrengen. Gebruik je scheuten en/of zaad, dan moet het groendak na 1 groeiseizoen ten minste voor 50 % bedekt zijn met vegetatie.
  • De toelage kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen (decreet van 18 mei 1999 organisatie van de ruimtelijke ordening)
  • Het groendak moet aangelegd zijn door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. De btw mag niet worden ingebracht voor de aftrek (voor btw-plichtigen).

Openingsuren & contact

milieu

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 16
e-mail
milieu@puurs.be