retributie voor het gebruik van het openbaar domein tijdens markten

  • 0,75 euro per lopende m en per dag
  • 31,20 euro per lopende meter bij abonnement voor 1 jaar (-20%)

Download de fiscale verordening voor meer informatie.

 

Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 19 december 2013
Datum van publicatie: 7 januari 2014