contantbelasting op het inzamelen en verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Download de fiscale verordening voor meer informatie.


Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 19 december 2016
Datum van publicatie: 27 december 2016