aanvullende belasting op de personenbelasting

De gemeenten mogen een aanvullende belasting heffen op de personenbelasting. Deze belasting wordt berekend door een percentage toe te passen op de basispersonenbelasting.

Alle inwoners van de gemeente die onderworpen zijn aan de personenbelasting zijn ook onderworpen aan de gemeentebelasting.

De gemeentebelasting wordt samen met de personenbelasting geïnd. Je vindt de bedragen van de gemeentebelasting helemaal op het einde van het aanslagbiljet. Je krijgt dus geen afzonderlijke aanslag voor die belasting.

Download voor meer informatie de fiscale verordening.

 

Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 18 december 2017
Datum van publicatie: 21 december 2017

Openingsuren & contact

financiën

adres
Palingstraat 482870 Puurs
Tel. tel.
03 890 15 50
e-mail
financiele.dienst@puurs.be