Noord-Zuidwerking in Puurs

Sinds half 2013 werd een nieuwe werkgroep “ontwikkelingssamenwerking” opgericht binnen de cultuurraad, meteen hét officiële adviesorgaan voor zowel cultuur als ontwikkelingssamenwerking.

Puurs kiest heel bewust voor ‘goed leven’. Dat betekent veel vrijheden, ontplooiings- en ontspanningsmogelijkheden hebben enz… Een recht op ontwikkeling dat niet overal in de wereld even vanzelfsprekend is.

Puurs staat als lokale overheid het dichtste bij de bevolking én heeft daarom de beste troeven om het draagvlak voor solidariteit in de wereld te versterken. Kiezen voor een open, solidaire, duurzame en inclusieve samenleving creëert kansen voor iedereen, hier én ginder.

Puurs neemt , in samenwerking met het middenveld, een voorbeeldrol: Fairtrade Gemeente, Schone Kleren Campagne of het duurzaamheidsbeleid.

Meer dan adviseren
De werkgroep ontwikkelingssamenwerking

  • adviseert het gemeentebestuur bij het bepalen en realiseren van het lokaal Noord-Zuidbeleid
  • ondersteunt en organiseert lokale initiatieven
  • sensibiliseert over mondiale thema’s

Wie is er vertegenwoordigd in die werkgroep?

  • lokale vrijwilligersgroepen van koepelorganisatie 11.11.11 of NGO’s zoals Oxfam Wereldwinkels
  • 4de pijlerinitiatieven vertegenwoordigd met Eslabon Social, Bronta en Missie-Animatie.
  • de FairtradeTrekkersgroep 
  • het mondiale festival Simmerdown
  • enkele geïnteresseerde ‘Noord-Zuid’believers 

Meer info

Bart Smets
tel 03 298 03 45 
bartdelmundo@gmail.com

Openingsuren & contact

vrijetijdsloket

adres
Hondsmarkt 22870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 20
e-mail
vrijetijdsloket@puurs.be