opcentiemen onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting van het Vlaamse gewest. Je betaalt ze op inkomsten uit onroerende goederen zoals bijvoorbeeld huurgelden, erfpacht- of opstalvergoedingen die je ontvangt. Maar als je eigenaar bent van een onroerend goed waarin je zelf woont, wordt dit ook als een onroerende inkomst beschouwd.

De onroerende voorheffing wordt berekend op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed. 

Download voor meer informatie de fiscale verordening.

Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 18 december 2017
Datum van publicatie: 21 december 2017

Openingsuren & contact

financiën

adres
Palingstraat 482870 Puurs
Tel. tel.
03 890 15 50
e-mail
financiele.dienst@puurs.be