toelage kleine landschapselementen

Puurs verleent aan eigenaars, gebruikers of (beheer)vereniging een gemeentelijke toelage voor het aanleggen, aanplanten en onderhouden van kleine landschapselementen in het landelijk gebied. Tuinen komen niet in aanmerking voor deze toelage. Het toelagebedrag moet minstens 25 euro bedragen.

 

trage weg

Voorwaarden

Advies vereist
Voor de aanplant van een haag, heg, houtkant, houtwal, alleenstaande boom, bomenrij of boomgroep, een bosje (< 50 are), de aanleg en het ruimen van een poel, en het ruimen van een sloot in permanent historisch grasland is eerst een advies nodig van het Regionaal Landschap Schelde-Durme (info@rlsd.be of 09 210 90 50). Neem voor de planning van een terreinbezoek contact op met het Regionaal Landschap. Maak voor aanplantingen gebruik van bomen en struiken van hier. Voor deze werken vraag je bij de milieudienst een principiële goedkeuring. De aanvraag tot principiële goedkeuring moet uiterlijk één maand voor de geplande uitvoering van de werken ingediend worden. De werken kunnen maar pas starten na het verkrijgen van deze goedkeuring. Tot 3 maanden na de uitvoering van de werken kun je de aanvraag tot uitbetaling indienen. Dit kan met hetzelfde model van het aanvraagformulier.

Geen advies vereist
Voor het aanplanten en knotten van knotbomen, het snoeien van een haag of een heg, een onderhoudskapping van een houtkant, houtwal of hakhoutbosje (< 50 are) en het onderhoud van trage weg die opgenomen is in het gemeentelijk trage wegenplan is geen advies vereist van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Om de toelage te verkrijgen volstaat het om het aanvraagformulier volledig ingevuld tot maximum 3 maanden na de uitvoering van de werken in te dienen. Het onderhoud van een trage weg gebeurt steeds in overleg met de gemeente. Hiervoor is wel een voorafgaandelijke principiële goedkeuring van de gemeente vereist.

Kostprijs

Voor aanplant of aanleg worden volgende toelagen gegeven :

  • voor een haag, heg, houtkant of houtwal: 0,25 euro per plant;
  • voor een solitaire boom, bomenrij of boomgroep: 7,50 euro per boom
  • voor knotbomen: 2,50 euro per stuk
  • voor bebossing (< 50 are): 15 euro per are

Voor onderhoud van kleine landschapselementen worden de volgende toelagen toegekend:

  • voor een snoeien van een haag: 0,50 euro per lopende meter
  • voor het snoeien van een heg en een onderhoudskapping van een houtkant of houtwal: 1 euro per lopende meter;
  • voor het knotten van knotbomen: 6,25 euro per boom
  • voor een onderhoudskapping in een hakhoutbos: 8 euro per are.

De toelage voor de aanleg van een nieuwe poel en het heruitdiepen of het herstellen van een bestaande poel bedraagt 2,50 euro per vierkante meter. De vergoeding voor het onderhoud of herstel van een bestaande sloot of greppel bedraagt 1,25 euro per lopende meter. Slechts 1 zijde kan hiervoor in aanmerking komen. De vergoeding voor het onderhoud van een trage weg bedraagt 0,16 euro per m² per jaar. Deze vergoeding dient om het beheer en het behoud van de betreffende trage weg te verzekeren.

Openingsuren & contact

milieu

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 16
e-mail
milieu@puurs.be