regionaal landschap Schelde - Durme

Het regionaal landschap nabij Schelde, Durme en Dender is een streek met een eigen identiteit. Dit uniek landschap gebeeldhouwd door het water heeft een rijk cultuurhistorisch verleden en waardevolle natuur, zoals de (getijde)rivieren met hun schorren, slikken en rietkragen, de dijken, wielen en oude riviermeanders, de bloemrijke hooilanden en meersen, de knotwilgen en de populierenbossen en de weidse vergezichten...

Een bijzondere samenwerking
Het Regionaal Landschap Schelde-Durme is een samenwerking tussen het Vlaams gewest, de provincie Oost-Vlaanderen en Antwerpen, de gemeenten, de natuur- en milieuverenigingen, de toeristische verenigingen en de wildbeheerseenheden met als doel de kwaliteit van het landschap en het streekeigen karakter van de streek te bevorderen en te promoten. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme is gelegen in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen en bestrijkt een oppervlakte van ongeveer 60.000ha.

Wat doet het regionaal landschap?
Het Regionaal Landschap Schelde-Durme is in Puurs actief voor de volgende acties en projecten:

Gemeente Puurs geeft toelagen voor de aanleg van kleine landschapselementen in het landelijk gebied. Niet voor woonpercelen en tuinen! Voor de aanleg van kleine landschapselementen vraag je voor de aanleg eerst advies aan het regionaal landschap. Dit gratis advies is vereist voor de volgende aanlegwerken:

  • de aanplant van een haag, heg, houtkant, houtwal en bosje (< 50 are)
  • aanplant van een alleenstaande boom, bomenrij of boomgroep
  • de aanleg en het ruimen van een poel
  • het ruimen van een sloot in permanent historisch grasland

Meer info

Regionaal Landschap Schelde-Durme
Hemelstraat 133A
9200 Dendermonde
Tel. : 052 33 89 10 - Fax. : 052 33 89 19
landschap@rlsd.be 
http://www.rlsd.be/

Openingsuren & contact

milieu

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 16
e-mail
milieu@puurs.be