opvoedingsondersteuning

Een plek waar je terecht kan met vragen over het opvoeden van kinderen. Opvoeden doen we elke dag. Het is leuk en uitdagend. Toch is het niet altijd makkelijk. Elke ouder heeft twijfels, onzekerheden en vragen bij het opvoeden van kinderen.

Opvoedingsondersteuning is er in de eerste plaats voor iedereen die de zorg opneemt voor kinderen. Alle ouderfiguren, ouders, grootouders en familie worden hier dus ook toe gerekend. Opvoedingsondersteuning richt zich daarnaast ook tot specifieke groepen zoals maatschappelijk kwetsbare gezinnen, eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, adoptiegezinnen, enz.

Ook de gemeente Puurs vindt het belangrijk dat kinderen en ouders alle kansen krijgen om constructief rond het opvoeden van kinderen en jongeren te werken. De regionale opvoedingswinkels zijn hierbij de belangrijkste aanspreekpunten en verdelers van informatie. Daarnaast organiseren we samen met de Klein-Brabantse gemeenten aanvullende momenten om ouders uit deze gemeenten te ondersteunen. Zo werden er in 2010 lokale sessies over Tripple P georganiseerd. 

Voor wie

Opvoedingsondersteuning zich richt op álle gezinnen en we spreken dan ook over opvoedingsondersteuning als “verrijking”, ook  voor gezinnen die geen problemen ervaren. Alle ouders hebben wel eens vragen over de opvoeding van hun kinderen. Veelal vinden ouders antwoorden op deze vragen in hun nabije omgeving: grootouders, vrienden en kennissen, aan de schoolpoort,.. Naast deze informele steun bestaat er ook 'georganiseerde' opvoedingsondersteuning. Heel wat opvoedingsondersteuners zijn dagelijks aan het werk om ouders te ondersteunen bij uiteenlopende opvoedingssituaties.

Hoe aanvragen

In Puurs is de jeugddienst het lokale aanspreekpunt rond opvoedingsondersteuning. Heb je een specifieke vraag, of vind je de weg niet in het (informatie)aanbod, neem dan gerust contact op met de jeugddienst.

Meer info

Zoek je allerhande informatie rond opvoedingsondersteuning, heb je nood aan vorming of begeleiding of wil je een sessie triple P volgen?

Meer info: http://www.expoo.be  

Heb je een concrete vraag of wil je meer weten over een bepaald opvoedingsprobleem kan je terecht bij de opvoedingswinkel van Mechelen:                

Adres: Maurits Sabbestraat 119 - 2800 Mechelen
Tel. 015 29 83 27
www.expoo.be/opvoedingswinkel-mechelen
opvoedingswinkel@mechelen.be

Openingsuren & contact

jeugd

adres
Fortbaan 92870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 01
e-mail
jeugd@puurs.be