preventie

De gemeente organiseert en ondersteunt het Platform Algemene Preventie in Puurs (PAPP). Dit preventieplatform vertrekt vanuit de algemene preventiegedachte en niet vanuit een enge drugpreventie. Dit platform komt tweemaal per jaar samen om met de betrokkenen uit de verschillende sectoren te overleggen en waar nodig initiatieven te ondersteunen of uit te werken.

Voor de werking van dit PAPP zijn er werkingsmiddelen voorzien in de gemeentebegroting. De inhoudelijke begeleiding van dit platform gebeurt door de heer Peter Aertsen, preventiewerker van CGG De Pont Mechelen.

Doorverwijsgids
De doorverwijsgids is een initiatief van het PAPP. Het is een sociale kaart waarin voor onze gemeente en regio een zo volledig mogelijk overzicht van organisaties is opgenomen waar jongeren terecht kunnen met hun vragen en waar ze eventueel begeleiding kunnen krijgen.

De verschillende organisaties die je vindt in de gids zijn:

 • Al-Anon & Alateen
 • Aldinea Bel (A.A.)
 • Altox oudergroep
 • CAW Boom Mechelen Lier vzw - Crisisinterventiecentrum
 • CAW Boom Mechelen Lier vzw - Justitieel Welzijnswerk
 • CAW Boom Mechelen Lier vzw - Slachtofferhulp
 • CAW Boom Mechelen Lier vzw
 • Centrum Basiseducatie
 • Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Mechelen
 • Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning
 • CGG Vagga Altox
 • Christelijke Mutualiteit
 • CLB Het Kompas
 • CLB van het gemeenschapsonderwijs
 • Dagcentrum De Sleutel Mechelen
 • Dagcentrum de Wederik
 • De druglijn
 • Huisartsenwachtpost N16
 • JAC Mechelen
 • JIP Puurs
 • Liberale Mutualiteit
 • Mutualiteit Arbeid en Gezondheid
 • Narcotica Anonymous
 • OCMW Puurs
 • Opvanghuis Zavelweg
 • Pandora
 • Politiezone Klein-Brabant
 • Revalidatiecentrum Ter Linde
 • Therapiecentrum Sint-Niklaas
 • Verslavingen Toxan
 • Welzijnsschakel vzw

Openingsuren & contact

jeugd

adres
Fortbaan 92870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 01
e-mail
jeugd@puurs.be