rioolaansluiting

Bij de bouw van nieuwe woningen of bij structurele verbouwingen zijn meestal nieuwe rioolaansluitingen nodig voor huishoudelijk afvalwater en regenwater.

Bij aanzienlijke verbouwingen of veranderingen aan de privéwaterafvoer, adviseren we om het afvalwater op dat ogenblik van het regenwater te scheiden, ook al ligt er nog geen gescheiden riolering in je straat.

Voorwaarden

Voor aansluitingen op de riolering moet je steeds contact nemen met de technische dienst. Na het invullen en bezorgen van het formulier ‘werken voor derden’ worden er verdere afspraken (timing, locatie, vergoeding) gemaakt. 

In principe moeten eerst de afvoerleidingen op privaat worden aangelegd. Deze moeten ook gekeurd worden. Je kan best zorgen dat je zoveel mogelijk foto’s maakt van die aangelegde leidingen. Het maakt de keuring eenvoudiger en het geeft jezelf later de mogelijkheid om bepaalde leidingen terug te vinden. Pas als de keuring in orde is, kan de gemeentelijke technische dienst de aansluiting naar de straatriool maken. Indien gewenst komen we wel op voorhand ter plaatse om de gevraagde aansluiting te bespreken (locatie, diepte).

Bij nieuwbouw of grondige verbouwing moet er voor het toiletwater een septische put voorzien worden. De afvoer van het DWA-water (vuil water) moet strikt gescheiden van het regenwater afgevoerd worden. Het regenwater moet zoveel mogelijk worden hergebruikt.

De vereisten in verband met regenwater, de regenwaterput en infiltratie staan beschreven in de nieuwe verordening 'hemelwater 2014'.

Kostprijs

De tarieven voor een standaardaansluiting zijn vermeld op het ‘aanvraagformulier werken voor derden’.

Openingsuren & contact

waterbeleid

adres
Lichterveld 22870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 46
e-mail
peter.oosterlinck@puurs.be