begraven, tarieven en wijze

Men kan kiezen voor begraven met of zonder grafconcessie:

Begraven zonder grafconcessie kan op verschillende manieren

 • in volle grond: er mag dan een zerk geplaatst worden van 1,7m x 0,80m
 • in een columbariumnis: er moet een columbariumplaat voorzien worden
 • in het urnenveld: indien er een grafsteen geplaatst wordt, moet die voldoen aan het type dat beschreven wordt in het kerkhofreglement.
 • assen te laten verstrooien op de asweide: Je kan, indien gewenst, een naamplaatje aankopen. Dit wordt door de grafmaker aangeplakt op het herdenkingsmuurtje op de asweide voor een periode van 10 jaar. Deze periode kan niet verlengd worden.

De overledene heeft recht op 10 jaar grafrust. Na 10 jaar worden de graftekens van de graven verwijderd, de urnen uit de columbariumnissen en urnenveldkelders genomen en verstrooid op de asweide.

Begraven met grafconcessie
Een grafconcessie is een soort ‘gebruiksrecht’ en kan voor een periode van 25 of 50 jaar worden aangegaan voor één of twee personen (de overledene en een familielid, levensgezel of iemand anders).

Een grafconcessie kan pas aangegaan worden bij het overlijden van een persoon (niet voordien). De termijn begint te lopen vanaf de datum van begraven van de eerste persoon.

Begraven met grafconcessie kan eveneens op verschillende manieren:

 • in volle grond: er moet een zerk van 1m x 2m worden geplaatst binnen de zes maanden na begraving
 • in een columbariumnis: er moet een columbariumplaat voorzien worden
 • in het urnenveld: een grafsteen moet voldoen aan het type beschreven in het kerkhofreglement

In het laatste jaar voor het verstrijken van de grafconcessie kan de concessie verlengd worden voor een periode van 15 jaar of 25 jaar. Het einde van de grafconcessie wordt één jaar lang aangekondigd met een bordje bij de grafsteen. Wanneer de grafconcessie niet verlengd wordt, worden de graftekens verwijderd, de urnen uit de columbariumnissen en urnenveldkelders genomen en verstrooid op de asweide.

Er wordt eveneens een einde gemaakt aan de concessie wanneer de namen op de grafsteen niet meer leesbaar zijn of de grafsteen overwoekerd, vervallen of bouwvallig is. De staat van verval wordt één jaar lang aangekondigd met een bordje bij de grafsteen. Wanneer niemand reageert om het onderhoud op zich te nemen, wordt de grafsteen verwijderd.

Kostprijs

Begraven zonder grafconcessie: gratis

Naamplaatje asweide: 40 euro

Begraven met grafconcessie:

 • 25 jaar: 500 euro
 • 50 jaar: 1.000 euro

Verlenging grafconcessie:

 • 15 jaar: 300 euro
 • 25 jaar: 500 euro

Grafkelder:
Op de begraafplaats Breendonk is het verplicht om bij een concessie een grafkelder aan te kopen.
2 personen: 400 euro
1 persoon: 250 euro

In uitzonderlijke gevallen kan je een verplaatsing aanvragen:

 • urne: 100 euro
 • kist: 750 euro

Lees het volledige retributiereglement.

Afhandeling

Bij overlijden vult de begrafenisondernemer het document “Aanvraag tot begraven” in en hierop wordt aangeduid welk type begraving men wenst voor de overledene. Het volledig ingevulde document wordt ten laatste 3 dagen voor de begraving bezorgd aan de dienst burgerzaken.

Openingsuren & contact

technische dienst

adres
Lichterveld 22870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 36
e-mail
technischedienst@puurs.be