zaalverhuur JOC Wijland

Het JOC WIJland is de enige Vlarem gekeurde en volledig uitgeruste zaal voor fuiven en evenementen in de gemeente. Het WIJland kan zichzelf omtoveren tot een intieme clubzaal voor kleine live events voor 350 mensen, maar het kan evengoed dienen voor megafuiven voor bijna 1.000 fuifbeesten. De polyvalente zaal is ook geschikt voor eetfestijnen, kamp- of filmavonden. Er is ook een uitgebreide keuken met installaties en voldoende materiaal.
Het polyvalent lokaal en de crea ruimten zijn enkel beschikbaar in combinatie met het gebruik van de polyvalente zaal. Verenigingen kunnen wel het polyvalent lokaal huren voor vergaderingen.

Voor wie

Het jeugdwerk, scholen en organisaties die jongere- of kindgerichte activiteiten organiseren krijgen voorrang voor een reservatie.
Daarna komen sport-, socio-culturele verenigingen of vzw's aan de beurt. Zij kunnen één jaar op voorhand een aanvraag indienen voor een reservatie.
Pas dan komen particulieren en bedrijven met privé-doeleinden in aanmerking om gebruik te maken van onze infrastructuur. Zij kunnen echter pas drie maanden op voorhand een reservatie aanvragen, tenzij het college van burgemeester en schepenen hier anders over beslist.

Voorwaarden

Bij muziekactiviteiten (fuiven of optredens) in het WIJland is de organisator verplicht om eigen stewards (= vrijwilligers) in te zetten. De stewards oefenen een sociale controle uit in en rondom het gebouw tijdens de duur van het evenement. Zij werken samen met de politie en eventueel professionele security. De inzet van het aantal stewards is afhankelijk van de zaalsetting. Een vereniging of een organisatie kan via de jeugddienst professionele security (Group 4 Security Events) inschakelen. Deze security staat in voor de algemene veiligheid, orde en rust in het gebouw. Het aantal securityagenten is afhankelijk van de zaalsetting.

Kostprijs

Raadpleeg het retributiereglement.

Openingsuren & contact

jeugd

adres
Fortbaan 92870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 01
e-mail
jeugd@puurs.be